Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

V neděli 4. prosince proběhne na Karlově náměstí „Druhé adventní zastavení u vánočního stromu“. „Druhá neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Druhá adventní svíčka je nazývána svící betlémskou, neboť reprezentuje lásku a předst ...
Comments_counter 0
Dvouletá katolická střední a mateřská škola v Kolíně i letos pořádá tradiční adventní trh, který se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince od 13 do 17 hodin a v pátek 2. prosince od 8 do 14 hodin v budově školy, která sídlí na adrese Legerova 28, Kolín. Přijďte si zakoupit předměty s vánoční tematikou ...
Comments_counter 0
V sobotu 1. října se město Kolín poprvé připojilo k říjnové výzvě iniciativy 10 000 kroků. Cílem projektu bylo nejen zapojit jednotlivce a týmy do sportovních aktivit s výhledem na zlepšení osobní tělesné kondice, ale také podpořit cílenou politiku města, která směřuje ke zlepšování podmínek pro pěš ...
Comments_counter 0
O víkendu 3. - 4. prosince se konají tradiční Čertovské jízdy na Kolínské řepařské drážce v Sendražicích. Malé návštěvníky přivítá Mikuláš s andělem a čertem a spolu s nimi bude pro děti připravena mikulášská nadílka! Výletní vláčky - tažené parní lokomotivou BS 80 - vyjedou ze sendražického nádr ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběrové řízení na dodavatele úsekového měření rychlosti. Stávající firmě GEMOS CZ spol. s.r.o. letos končí v Kolíně smlouva. „Jelikož je to velmi specifická činnost, tak v České republice není možné vybírat z velkého počtu firem. Oslovili jsme dodavatele úsekového měř ...
Comments_counter 0
Na konci října město Kolín zveřenilo výzvu na vánoční strom. Základním požadavkem byl zbytný smrk nebo jedle o výšce deset až dvanáct metrů, ideálně souměrný ze všech stran a na dobře přístupném místě. Ze všech nabídek, které město obdrželo, nakonec zvítězil stříbrný smrk z Nové Vsi II, který darova ...
Comments_counter 0
Ve středu 23. listopadu proběhne pátý ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Tento den je nazýván Červenou středou a jedná se o celosvětovou akci. „Římskokatolická farnost se společně s ostatními křesťanskými církvemi v Kolíně připojí k této připomínkové akci ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína odsouhlasila navýšení hodnoty poukazu Cadhoc k životním jubileím ze 400 korun na částku 500 korun. „Agendu spravuje Komise pro občanské záležitosti, která eviduje a obchází oslavence - občany města Kolína ve věku 75, 80, 85, 90 let. Ve výroční rok dostávají pamětní minci, kytičk ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 17. listopadu proběhne na Karlově náměstí od 16:30 hodin pietní akt „Vzpomínka na události 17. listopadu 1989“. Během společného setkání bude možné symbolicky zapálit svíci a umístit ji před budovu radnice. Tradičně zazní státní hymna v podání Elišky Tesařové, dále promluví a zavzpomín ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila „Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2023“. Pozitivní zprávou pro všechny kolínské sportovní kluby a tělovýchovné jednoty je, že alokovaná částka - stejně jako v letošním roce - vzrostla o c ...
Comments_counter 0
V sobotu 26. listopadu v Červinkovském domě v Brandlově ulici č. p. 27 proběhne instalace výstavy s názvem „Vánoce v měšťanském domě“. Shlédnout ji bude možné až do neděle 8. ledna 2023. Regionální muzeum v Kolíně prostřednictvím výstavy návštěvníkům přiblíží tradiční vánoční výzdobu v měšťanskýc ...
Comments_counter 0
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu spolu se zapálením první adventní svíce na městském adventním věnci se uskuteční o první adventní neděli 27. listopadu. Program začne od 15:30 hodin na Karlově náměstí v Kolíně. O připomenutí vánočních tradic se v rámci doprovodného programu postará Kolínská spol ...
Comments_counter 0
V pátek 11. listopadu se uskuteční v parku před soudem pietní akt ke vzpomínce Dne válečných veteránů. Symbolem Dne válečných veteránů se staly květy vlčích máků. „Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby ...
Comments_counter 0
V pondělí 7. listopadu od 17 hod. v kolínské synagoze proběhla vernisáž prací studentů Katedry architektury ČVUT Praha. Své projekty představili za přítomnosti vedoucích atelieru Ing. arch. Jiřího Smolíka a Ing. arch. Tomáše Meda, Ph.D. a architekta města Ing. arch. MgA. Davida Mateáska. Ke shléd ...
Comments_counter 0
Příjemnou atmosféru na Bartolomějském návrší během loňských Vánoc jednoznačně vykouzlil dřevěný betlém. Jesličky spolu s dalšími sochami však měla farnost pouze „pilotně“ zapůjčené. Mnoho hezkých adventních zastavení, čas na rozjímání či pořízení společných rodinných fotografií jsou okamžiky, které ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína podpoří kolínskou jednotku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje částkou ve výši 250 000 korun na nákup šesti kusů zásahových masek s komunikační jednotkou. Finanční dar posvětili už i zastupitelé na svém druhém zasedání, které se uskutečnilo v pondělí 7. listopadu. ...
Comments_counter 0
V pondělí 7. listopadu od 15 hodin v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín zasedne nové Zastupitelstvo města Kolína. Jedná se o první pracovní setkání po předchozím zasedání ustavujícím. Na programu je přes dvacet bodů. Schvalovat se bude například návrh na poskytnutí finančního daru Hasičskému zách ...
Comments_counter 0
Páteční a sobotní volný čas můžete využít k obohacení šatníku „za pár kaček“. Otevírá se totiž další – v pořadí druhá - Fešárna. Jde o společensko – secondhandovou aktivitu Apoštolské církve Kolín. Výtěžek z prodeje oblečení podpoří chod mateřského centra KidzTown. Pořadatelky zvou nakupující na ...
Comments_counter 0
Památku zesnulých neboli „dušičky“ jsme si v kalendáři připomněli ve středu 2. listopadu. Na zemřelé v tento čas pamatujeme zapálením svíčky, položením květiny, věnce či modlitbou. Křesťané v tento čas získávají pro zemřelé tzv. plnomocné odpustky. „Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splněn ...
Comments_counter 0
Ze středy na čtvrtek (23. - 24. listopadu) je naplánovaná uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Pustině (místním známý též jako přejezd Na Polandě - pozn. red.). Přejezd není dopravně příliš vytížený, nicméně jej zejména pro zásobování využívá společnost J.M. Kapa s.r.o. se sídlem v Rybářské uli ...
Comments_counter 0
Při stavebních úpravách parteru před komplexem bytových domů v Husově ulici - kudy by v blízké budoucnosti měla vést propojka mezi Masarykovým mostem a zahradou městské knihovny - se objevil nečekaný problém. Odstranění zelené stěny přerostlé až ke kolejím odkrylo v čelní hradbě stěnu s okny a po od ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.