Příjemnou atmosféru na Bartolomějském návrší během loňských Vánoc jednoznačně vykouzlil dřevěný betlém. Jesličky spolu s dalšími sochami však měla farnost pouze „pilotně“ zapůjčené. Mnoho hezkých adventních zastavení, čas na rozjímání či pořízení společných rodinných fotografií jsou okamžiky, které bychom chtěli zažít u betléma na návrší každé Vánoce. Římskokatolická farnost se rozhodla betlém zakoupit do svého vlastnictví a tento zážitek nám každoročně zprostředkovat. Nákup dřevěných soch podpoří jak město Kolín, tak místní firmy i soukromé osoby.

„Římskokatolická farnost nás požádala o dotaci ve výši 100 000 korun na příspěvek na betlém, Rada města Kolína to jednohlasně podpořila a návrh byl schválen i zastupiteli. Pan farář Halama dále peníze shání a my se také snažíme nějakým způsobem oslovit potenciálních sponzory - a už se nám jich několik podařilo úspěšně najít,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Soch betlém čítá přibližně dvacet dva kusů a osm je jich už zajištěno. Velká dřevěná postava stojí přes osmdesáttisíc korun, malé dřevěné zvířátko v betlému kolem pěti až sedmi tisíc.

„Každý dárce by pak měl být u sochy upomínkově uveden, takže si myslím, že je to moc hezké,“ dodal Michael Kašpar.

Informace, jak se sbírky zapojit, naleznete na FB profilu Římskokatolické farnosti Kolín.