Rada města Kolína vybrala dodavatele na tisk Zpravodaje města Kolína na další dva roky. Stala se jím firma Typos, tiskařské závody, s.r.o. Plzeň – Skvrňany. Nabídky bylo možné podávat do 21. ledna 2021. „Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi celkem devět nabídek a společnost Typos tiskařské závody Skvrňany Plzeň s.r.o. byla ekonomicky nejvýhodnější,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Zakázka zahrnuje výtisk celkem dvaadvaceti čísel měsíčního periodika (v měsících červenec a srpen chodí dvojčíslo). Výtisk od vítězné společnosti Typos si budeme moci přečíst již v březnu 2021. Bližší informace k datu roznášek městského zpravodaje pro rok 2021 naleznete zde.