Rada města vybrala zhotovitele zakázky malého rozsahu pro vybudování I. a III. etapy veřejného osvětlení v areálu zámeckého pivovaru v celkové hodnotě 1 338 090 Kč. Výběrové řízení vyhrála společnost AVE CZ s výrazně levnější konkurenční nabídkou. Termíny realizace jsou plánovány v rámci první etapy do 15. prosince letošního roku a v rámci třetí etapy do 15. prosince roku 2019. „Logická otázka je, co se bude dít s druhou etapou? Druhá etapa se týká objektu sladovny, který se prozatím nasvěcovat nebude, protože jsou zde prováděny stavební práce na fasádě a vůbec ve sladovně jako takové, včetně elektroinstalace, která je k tomu potřebná,“ doplnil místostarosta Tomáš Růžička. Nové stylizující lampy nasvítí areál pivovaru, průchod směrem ke stavebnímu úřadu, parkoviště a plochu kolem objektu Zámecká.