Regionální muzeum v Kolíně spolu s Městem Kolín zvou všechny příznivce pamětních dobových fotografií k malému zastavení na Karlově náměstí,  kde probíhá zde velkoplošná fotografická výstava zachycující dění v Kolíně v letech 1914 – 1918 pod názvem „100 let republiky / Kolín 1914 – 1918“. „Výstava podává základní informace o dění v Kolíně a současně klade důraz na konkrétní osobnosti a jedince, jakým způsobem se jich toto období osobně i profesně dotýkalo. Autorem textů je RSDr. Ladislav Jouza.  Závěrečný panel upozorňuje na stávající probíhající výstavy ve Veigertovském domě a v kolínské synagoze, “ uvedla tisková mluvčí Města Kolína Iva Blümelová.