Kolínští zastupitelé na lednovém zasedání schválili první rozpočtové opatření v roce 2022. Díky střízlivému odhadu v listopadu má v lednu město „nějakou tu korunu navíc“ a může realizovat řadu dalších plánovaných investičních akcí. Z těch nejvýraznějších, kde oproti původnímu rozpočtu byla přidána položka deset milionů korun, jde např. o druhou etapu rekonstrukce povrchů vybraných komunikací. Tři miliony byly vyčleněny na rekonstrukci ulice Hnykova, osm milionů na rekonstrukci ulice Sadová (včetně kanalizace) či na rekonstrukci ulice Karlova včetně kanalizace a následně na realizaci projektu na výměnu oken a rekonstrukce fasády u domu Karlova č.p. 22. Zhruba čtyři miliony připutují na investice do sportovišť pro Správu městských sportovišť.

„Investujeme také do mnoho mateřských a základních škol - poměrně významné jsou například investice v některých tělocvičnách a to v ZŠ Mnichovická a ZŠ Ovčárecká, kde proběhne kompletní výměna podlahy. Na základě žádosti fotbalového klubu Sparta – Kolín, chystáme výměnu trávníku na hlavním hřišti. A také jsme přidali položky na poměrně důležité koncepční věci. Tři až čtyři miliony korun na veškeré průzkumy, studie a navazující projektovou dokumentaci na rekonstrukci domů č. p. 124  a č. p. 125 v ulici Na Hradbách nebo na projektovou dokumentaci na rekonstrukci DDM. Poslední z  velkých je investic dvanáct milionů korun na rekonstrukci atria budovy radnice,“ uvedl starosta Michael Kašpar.