V neděli 28. října uplyne 100 let od vzniku Československé republiky a v souvislosti s oslavami hodlá město zanechat v Kolíně trvalou tematickou uměleckou stopu. Jak bude výsledný projekt vypadat, zatím není známo – Rada města Kolína vyzývá občany, aby se do tvorby díla zapojili vlastním námětem. „Jednou z částí oslav je koncert Evy Urbanové a Moravského klavírního tria, z něhož předpokládáme příjmy ve výši cca 150 000 Kč, které bychom dále poskytli k realizaci projektu. Chceme, aby si sami občané vybrali, co se jim líbí. Město Kolín bude rovněž zveřejňovat vlastní návrhy – mně by se líbila socha či busta významné kolínské osobnosti – například Jaromíra Funkeho. Všechny návrhy bychom chtěli sumarizovat a dál by si lidé sami, formou hlasování, vybrali vítězný návrh. Pokud by konkrétní námět vzešel od občana, chtěli bychom, aby byl dále součástí realizační pracovní skupiny,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Uzávěrka všech nápadů je v pátek 5. října 2018. Hlasování občanů proběhne v období od 11. do 25. října 2018. Bližší informace k náležitostem projektu jsou uvedeny na webových stránkách města.