Městské zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání zavedení tzv. participativního rozpočtování v Kolíně. Záměr je jednoduchý - každoročně o využití části městského rozpočtu rozhodnou sami občané města.

Z chystaného rozpočtu města pro rok 2024 vyčlenilo zastupitelstvo částku 2,5 miliónu korun. Od 27. března do 7. května může kdokoliv podat návrh, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. V květnu a červnu posoudí proveditelnost podaných návrhů úředníci z radnice, v červnu budou realizovatelné projekty prodiskutovány na veřejných setkáních, od 22. září do 22. října se o nich bude online hlasovat a ty vybrané budou zařazeny do rozpočtu města na rok 2024 a v témže roce i realizovány.

Oblasti návrhů na akce nejsou nijak omezeny a mohou se týkat čehokoliv. Splnit je nutné jen několik základních podmínek:
- jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území města a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku města
- finanční náklady na realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout 600.000 Kč
- při tvorbě návrhu je nutné dodržet pravidla pro jeho podání a poskytnout  úřadu co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

"Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy jen o jinak pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, a též naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci," uvedla při spuštění projektu radnice.

Kompletní podrobnosti o participativním rozpočtu se všemi termíny, kontakty i návodem, jak podávat návrhy, najdete na webu Vylaď Kolín (tady).