Jak jsme vás již před časem informovali, v měsíci říjnu se distribuují žluté popelnice o objemu 240 litrů, určené k třídění odpadu z plastu. Rozvoz zajišťuje dodavatelská společnost TBA plastové obaly s.r.o. dle seznamu předem přihlášených zájemců. Rozvozový vůz má k dispozici vždy 10 – 20 kusů nádob navíc pro případné další zájemce, které na popelnici mají nárok a doposud ještě o ni nepožádali -  mohou tak ještě učinit přímo v den rozvozu. Celkem by v Kolíně mělo být rozdáno 2 500 kusů nádob. „Pokud nebude nádoba předána v den rozvozu z důvodu nepřítomnosti evidovaného žadatele nebo se nedostane na dodatečné zájemce v den rozvozu, i tak bude možné „žlutou popelnici“ získat a vyzvednout si ji v místě uskladnění v termínu od 19.10.2018 každé úterý a pátek v časovém rozmezí 9-14 hod. – v areálu provozovny AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, kontaktní osoba: Karel Kozdera, 728 769 575, až do konce února 2019,“ upřesnila tisková mluvčí Městského úřadu v Kolíně Iva Blümelová.