Opuštěný městský pozemek sousedící s neziskovou organizací Prostor plus o.p.s. na Kollárově náměstí - poblíž vlakové zastávky - už má své budoucí využití. Rada města Kolína, na základě doporučení Odboru pro regionální rozvoj, schválila uvedené místo pro realizaci pantrekové dráhy. „Pantreková dráha je terénní dráha pro BMX kola. Delší dobu zde máme požadavky na její vybudování. Vyhotovení základním způsobem, v podobě udusané hlíny nebo štěrku, není příliš finančně náročné. Rada města schválila pouze místo a záměr - zatím nemáme žádný projekt pro její realizaci, budeme teprve připravovat studii. Realizaci předpokládáme až v příštím roce, rozhodně ne letos,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že prostor u dráhy je v dobré dojezdové vzdálenosti pro kola a v místě, kde by její provoz nejspíš nikoho nerušil.