Letošní extrémně vysoké teploty s minimem srážek vzbuzují obavy o dostatek pitné vody, Město Kolín však našlo způsob, jak v pilotních místech monitorovat a vyhodnocovat spotřebu vody či detekovat případné havárie, které vedou ke zbytečným ztrátám. "V polovině září jsme s partnery města úspěšně spustili projekt chytrého měření pitné vody, do kterého jsme aktuálně zahrnuli odběrná místa budov, která jsou součástí našeho energetického managementu. Jedná se o objekty městského úřadu a příspěvkových organizací, jako jsou školy, školky, knihovna, školní jídelny, informační centrum, Dům dětí a mládeže, Domov pro seniory, ZUŠ, budovy městského úřadu, jesle či radnice. Projekt prozatím zahrnuje 42 odběrných míst,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička. A v čem spočívá princip chytrého měření? Odběrná místa jsou osázena tzv. chytrými vodoměry, z nichž prostřednictvím sítě pro přenos informací dochází k on-line přenosu sběrných dat do informačního systému, kde jsou následně vyhodnocována. A v tomto velmi zjednodušeně spočívá podstata chytrého měření. "V průběhu roku 2019 bude probíhat vyhodnocení celého projektu, poté energetický management ve spolupráci se všemi partnery, jmenovitě - město Kolín, Vodohospodářské sdružení Kolín a VODOS Kolín s.r.o., nastaví další postup. Spuštěný systém se může skutečně stát základem 'chytré sítě' pro další uživatele, vlastníky budov, SVJ, podnikatele na území města, má k tomu výborné předpoklady," doplnil Růžička. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města