Rada města Kolína schválila veřejnou zakázku na prodloužení kanalizačního řadu v ulici K Veltrubům v Sendražicích.

„Jedná se o prodloužení podtlakové kanalizace - rámcově padesát šest metrů. Napojí se osm kusů podtlakových kanalizačních přípojek včetně sběrných šachet, do kterých budou napojeny gravitační přípojky. Je to náklad, který činí 4 403 000 korun (pozn. - 3 650 000 Kč bez DPH). Oslovujeme mnoho firem, tak doufám, že zakázku vysoutěžíme,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Gravitační přípojky jsou režii vlastníků připojovaných nemovitostí. Závěrem stavby bude rovněž opravena komunikace v délce přibližně 160 m a veřejné osvětlení v celkové délce 423 metrů.