Poslední etapa výstavby kolínského dopravního terminálu v podobě rekonstrukce kanalizačního řadu a finální úpravy povrchů vozovky a chodníků byla úspěšně dokončena.  V pátek 19. října se tak  na základě povolení k předčasnému užívání otevírá pro dopravu ulice Dukelských hrdinů v úseku od vjezdu na odstavy autobusů až po křižovatku s ulicí Sladkovského. Dosud zde byla úplná uzavírka, proto je návrat dopravy do „starých kolejí“ pro řidiče zajisté pozitivní zprávou.