Ve středu 3. března došlo na základě rozhodnutí Krizového štábu Oblastní nemocnice Kolín (ONK) k vyhlášení stavu Hromadného postižení osob (HPO). K tomuto kroku ve stejný den přistoupily také další dvě nemocnice ve Středočeském kraji – benešovská a mladoboleslavská. Situace je vážná i v ostatních krajích.

„V souvislosti s tím byly zrušeny veškeré odložitelné a plánované výkony v odborných ambulancích a poradnách. V současné situaci Vám nejsme schopni nabídnout náhradní termíny kontrol a vyšetření, za což se omlouváme, ale velmi nepříznivý vývoj epidemiologické situace v okrese Kolín v posledních dnech, nám to nedovoluje. Neodkladná péče je jak v akutních a příjmových ambulancích, tak na lůžkových odděleních zajištěna,“ vzkazuje pacientům ONK na svých webových stránkách.

Stav HPO znamená, že pro pacienty s Covid-19 došla lůžka na odděleních k léčbě vyhrazených. Ti jsou proto přesouváni na jiná oddělení, což s sebou přináší změnu ve standardu péče. Nemocnice rovněž postrádá kvalifikovaný zdravotnický personál. Náročnému období můžeme pomoci přijetím vlastní zodpovědnosti za dodržování vládních nařízení.