Město hledá varianty, jakým způsobem pomoci jídelnám či tělocvičnám, které potřebují opravit. Potíž je v tom, že v České republice nejsou na jídelny, kuchyně a tělocvičny žádné dotace z evropských fondů, které by obcím finančně pomohly. Pro halu Bios se však řešení našlo, a to formou projektové žádosti z Operačního programu Životní prostředí. „Připravujeme projekt na kompletní rekonstrukci haly, která zahrnuje zateplení budovy, výměnu světel, oken, vzduchotechniky, podlahy či vytápění. Nově přibudou solární panely. Celkovou úsporu nákladů jsme předběžně propočítali na cca 48%,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Cena projektu se odhaduje na 12 milionů korun a zhruba 5 milionů město případně získá z Operačního programu Životního prostředí.