Kolínští zastupitelé schválili dotace v celkové výši 600 000 korun pro Římskokatolickou církev a Pravoslavnou církev.  Finanční prostředky přispějí k pracím na obnově kostelů. Pravoslavné církvi byla v letošním roce schválena dotace ve výši 100 000 korun na obnovu kostela sv. Jana Křtitele – konkrétně na konzervaci a injektáže omítek.

Dále byla schválena dotace ve výši 200 000 korun na kostel Nejsvětější Trojice, který patří Římskokatolické farnosti jako spoluúčast na dokončení restaurování maleb Východní kaple a zahájení obnovy všech interiérů. A zbývajících 300 000 korun město Kolín schválilo opět Římskokatolické farnosti na spolufinancování velkého projektu, který se jmenuje „Svatý Bartoloměj – kolínský gotický skvost“, což je projekt pokračujících úprav vnitřní části rekonstrukce chrámu sv. Bartoloměje