V průběhu měsíce října se očekává pravděpodobně úplná uzavírka Havlíčkovy ulice. Důvodem jsou plánované práce na silnici, kde proběhne oprava dešťové kanalizace, a to v úseku o délce přibližně dvaceti metrů. „Jedná se o investici Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD). Zatím nemáme další bližší informace k případnému omezení provozu či rozsahu prací, až je získáme, tak je uveřejníme na webu města. Případná úplná uzavírka by byla pouze na nezbytně nutnou dobu,“ uvedl dosavadní místostarosta Tomáš Růžička. Další říjnová dopravní omezení jsou hlášena pro silnici II/125 rozpočtu, kde se bude konat rekonstrukce povrchů, tentokrát z rozpočtu Středočeského kraje. Zde by měla být doprava v jednom pruhu silnice zachována.