Zastupitelstvo města Kolína schválilo Program regenerace městské památkové rezervace Kolín na roky 2021 – 2027. V roce 2020 byla z programu za finanční podpory Ministerstva kultury ČR provedena druhá etapa kompletní obnovy střechy Žerotínského paláce (město Kolín), restaurování fasády včetně souvisejících prací domu č. p. 90 na Karlově náměstí (soukromý vlastník), pokračovací práce u obnovy střechy, klempířských prací aj. domu č. p. 17 v ulici Brandlova (Římskokatolická církev) a druhá etapa provedení úprav za účelem zlepšení vlhkostních poměrů v chrámu sv. Bartoloměje (Římskokatolická církev). Na všechny opravy pro letošní rok kolínské subjekty získaly od Ministerstva kultury dotaci ve celkové výši 3 600 000 korun (na jaře 2 000 000 Kč a na podzim dalších 1 600 000 Kč)

„Program Regenerace městské památkové rezervace Kolín na roky 2021 – 2027 je základní dokument pro čerpání dotace z Ministerstva kultury, o kterou každoročně žádáme. Chtěli bychom s tímto programem uspět i v dalším roce,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Že Program regenerace město připravit umí, předvedlo např. v rámci soutěže „Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019“, kde uspělo a získalo od Ministerstva kultury odměnu ve výši 100 000 korun. 

A jakéjsou záměry do dalších let? „Uvedeny jsou tam nejen domy, které chce opravovat město, ale i domy, které jsou památkově chráněné, jsou v rukou soukromníků a požádali o zařazení - např. synagoga, dům církve č. p. 17, další domy na náměstí i mimo náměstí, zámek, bašta, Hankovec... Prostě pamětihodnosti v celé památkové rezervaci, do kterých bychom chtěli, ale i soukromí vlastníci v dalších letech investovat,“ upřesnil starosta.