Neukázněnost účastníků provozu na cyklostezkách, může vést nejen ke konfliktům, ale v konečném důsledku i ke zranění. Ačkoliv je na začátku trasy umístěné vodorovné dopravní značení, které pohyb osob na cyklostezce jasně vymezuje, ne každý účastník provozu se jím řídí. Nejlepší cestou jak k řešení situace pomoci, je cyklopruhy zpřehlednit. Radnice k tomuto problému přistoupí dodatečným značením, zejména na cyklostezkách Veltrubská a Ovčárecká.

„Domluvili jsme se s odborem dopravy - s dopravní policií, že bychom na té cyklostezce jasněji definovali pomocí piktogramů jaký pruh je pro chodce, a jaký pro cyklisty, protože se občas stává, že se tam lidé ‚motají‘ mezi sebou a vznikají konfliktní situace,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

A co častější kontrola policistů? „Nástrojů, jak k tomu efektivně přistoupit moc nemáme. Samozřejmě, že urgujeme jak státní, tak i městskou policii. Ale problémů ve městě spojených s dopravou je prostě tolik, že není možné, aby tam strážník stál a všechny pokutoval,“ dodal místostarosta.