Rada města Kolína schválila dodavatele na rekonstrukci zpevněných ploch u obřadní síně na Centrálním hřbitově v Kolíně. Z šesti oslovených firem, podali cenovou nabídku celkem čtyři uchazeči a vítězným se stala firma AVE Kolín s.r.o. s cenou 1 894 706 korun (bez DPH). Vysoutěžená cena se dostala pod cenu projektovou, která zakázku vyčíslila na 2 165 000 korun (bez DPH).

„Jedná se o opravu pochozí a pojezdové plochy před obřadní síní na hřbitově, tj. ten prostor, který je mezi záhony a obřadní síní. Zakázka by měla být realizována do poloviny prosince,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Úprava předprostoru navazuje na velkou rekonstrukci obřadní síně, která byla vysoutěžena v loňském roce a realizovala ji firma WANDEL CZECH s.r.o. z Ledče nad Sázavou. Poslední doprovázení zesnulých a celková pieta místa nabrala v posledním roce modernější vzhled.