V úterý 22. února si připomeneme Evropský den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla právě 22. února v roce 1990 podepsána ve Velké Británii. Ve 12 hodin můžeme - za znění majáků policejních vozů po celé ČR - vyjádřit úctu obětem trestných činů minutou ticha.

S poškozenými je v každodenním kontaktu Policie ČR, ale i další návazné služby, jako je například Probační a mediační služba ČR (PMS), jejímž posláním je právě pomoc a podpora obětem trestných činů.

Probační a mediační služba spolupracuje s oběťmi trestných činů především v rámci organizování a kontroly výkonu alternativních trestů a dále v rámci bezplatných poraden pro oběti trestných činů, z nichž jedna je občanům k dispozici ve středisku Probační a mediační služby v Kolíně.

„V roce 2021 jsme ve středisku v Kolíně byli pověřeni kontrolou 213 pachatelů trestné činnosti. V rámci těchto případů figurovalo 97 obětí, převažovaly ženy. Ve většině případů se jednalo o trestné činy proti majetku - 27 obětí (krádeže, podvody) a o zanedbání povinné výživy - 23 obětí. Obětí trestných činů proti zdraví bylo 8, proti životu 1. Probační pracovníci oběť osloví dopisem a podle jejího zájmu a potřeb s ní jsou dále v kontaktu. Poradnu pro oběti trestných činů, kterou vede Mgr. Klepalová v roce 2021 kontaktovalo 26 obětí, převažovaly ženy, které požádaly o pomoc především z důvodu násilí v partnerských vztazích (v 1/3 těchto případů figurovaly drogy), neplnění vyživovací povinnosti či podvodu. Většinou se jedná o dlouhodobější spolupráci. Na poradnu se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu a potřebuje radu či moc v kterékoliv fázi trestního řízení, nebo i tehdy, pokud věc ještě nikomu neohlásil,“ uvedla vedoucí střediska PMS Kolín Ing. Helena Erbenová.

Ve středisku PMS v Kolíně působí pět pracovníků. Účastní se setkání multidisciplinárního týmu společnosti Respondeo z.s.  a také platformy Bezpečný Kolín.