V pátek 16. září v Oblastní nemocnici Kolín bylo slavnostně otevřeno nové Pracoviště magnetické rezonance. Slavnostní akt proběhl za přítomnosti statutárního náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka.

Tímto se kolínská nemocnice řadí mezi jedno z nejmodernějších pracovišť nukleární magnetické rezonance (NMR) v České republice. Pacientům se tak výrazně zkrátí čekací lhůty na objednaný termín. Vyšetření zajistí dva přístroje - s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla a přístroj NMR s indukcí magnetického pole 3 Tesla od společnosti Siemens Healthcare s.r.o.

Veškeré náklady na vybudování moderního zázemí včetně pořízené techniky vyšly nemocnici na cca 90 milionů korun. Povzbudivou zprávou je, že byly v plné výši uhrazeny z dotačního titulu REACT-EU Ministerstva pro místní rozvoj.