Tradiční akce Noc kostelů, během níž jsou zájemcům zpřístupňovány zajímavé kostelní a chrámové prostory, bude letos v Kolíně atraktivnější než v jiných letech.

V předchozích dvou letech totiž chrám sv. Bartoloměje procházel rekonstrukcí interiéru, kvůli které byl přístup do něj omezen. Současně byly rozebrány a odvezeny i chrámové varhany, které procházejí kompletní opravou, financovanou z dotace z IROP.

Opravený chrám i s mobiliářem (zatím ještě bez varhan) bude pro veřejnost otevřen právě v rámci Noci kostelů v pátek 2. června od 17 do 20 hodin. Od 18 hodin se uskuteční prohlídka chrámu s odborníkem a výkladem o rekonstrukci a v chrámu bude též instalována výstava uměleckých artefaktů Martina Kocourka, inspirovaných sakrálním uměním a křesťanskou spiritualitou.

Představena bude i novinka v podobě zamřížovaného zádveří u hlavního vchodu do chrámu z nádvoří před starou farní školou. Tento hlavní chrámový vchod byl dosud otevírán jen výjimečně, takže nemalá část Kolíňáků o jeho existenci ani netuší. Instalovaná mříž umožní každodenní otevření tohoto vchodu, kterým budou moci zájemci (například turisté) právě skrz ní nahlédnout do interiéru chrámu. Z bezpečnostních důvodů byl totiž dosud chrám otevřen jen během mší a nahlédnout do něj v jiných hodinách bylo možné jen s placeným průvodcem.

O den dříve, ve čtvrtek 1. června, tedy na Den dětí, si okolí chrámu budou moci zábavnou formou prohlédnout i ti nejmenší. Od 16 hodin se totiž uskuteční netradiční prohlídka staré školy, zvonice a parkánů určená dětem od 6 do 10 let. "Přijďte si poslechnout veselé vyprávění o jednom králi a jeho staviteli. Společně si projdeme starobylé Bartolomějské návrší plné tajemství a dávných příběhů. Cestou možná potkáme krále, učitele či zvoníka a čekají na vás zajímavé úkoly a hry," zvou pořadatelé.