Od 1. července dojde k navýšení nájemného v městských bytech u nově uzavřených smluv ze stávajících cca 61 Kč na 72 Kč/m2/měsíc. U smluv již uzavřených se nájemné navýší o 13%, a to od 1. listopadu 2019. Uvedené změny se netýkají sociálních bytů a bytů TPCA. „Zvýšení o 13% u městských bytů první po devíti letech, cena za posledních devět let byla stejná. Často jsme ani v těch letech, kdy byla inflace nižší, nájemné nezvyšovali. Nyní je už inflace vyšší, podle Českého statistického úřadu přes dvě procenta. Bytový fond stárne a my budeme peníze investovat do opravy, rekonstrukce a zlepšení komfortu v našich bytových domech,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že u bytů TPCA je město limitováno nařízením vlády až do roku 2025. „Nařízení vlády pro byty TPCA chceme rozvázat, pro ostatní průmyslové zóny toto vláda udělala asi před třemi lety. Kolín, vzhledem k tomu, že to byla první strategická průmyslová zóna, má vlastní separátní nařízení vlády a my si myslíme, že je nesmysl, aby měl Kolín jiný přístup než průmyslové zóny v ostatních městech. Nájemní cena za m2, která se pohybuje v průměru okolo 70 Kč/m2 je třináct let stejná, ačkoliv vývoj mezd v TPCA se zdvojnásobil. Souhlasí s námi i nejvyšší zástupci TPCA,“ doplnil místostarosta Kašpar. Druhý místostarosta Michal Najbrt potvrdil, že náklady na údržbu bytů TPCA výrazně zasahují do výdajového sloupce rozpočtu města. Jen pro názornost - u standardního městského bytu, který má rozlohu cca 50 m2, se jedná o navýšení přibližně 384 Kč za měsíc.