Rada města Kolína schválila opětovné vyvěšení záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání v Husově ulici  č.p. 112 (bývalá prodejna Levných knih). Jedná se přízemní prostory o výměře 63,70 m2 za navržené minimální roční nájemné ve výši 95 550 korun (tj. 1.500 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby.

Nalezne místo v centru města a v blízkosti výhledu na Labe své využití? Pokud ano, pak je jisté, že v provozovně nebude možné prodávat, skladovat ani podávat jakékoli alkoholické nápoje, což je jedna z podmínek vlastníka (města Kolína).

Obálku s případnou nabídkou, připomínkou či námitkou výrazně označte textem „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR č. p. 112, ul. Husova (63,70 m2)“ a odevzdejte na podatelnu městského úřadu.

Bližší informace naleznete zde.