Poté, co prokoukla fasáda kolínského gymnázia, vyvstává otázka, kdy dojde na úpravu parkového prostoru kolem sochy T. G. Masaryka, o kterém byla řeč už v loňském roce. „Projekt je kompletně vypracovaný od firmy Masák & Partner s.r.o., máme ho připravený a moc se mi líbí, ale jeho realizace se odvíjí především od financí. Náklady na vyhotovení se pohybují v částce okolo 11 – 12 milionů a na to teď v rozpočtu nemáme,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Do budoucna by se měl venkovní prostor před budovou gymnázia zpříjemnit například tím, že se doplní osvětlení, lavičky, upraví se zeleň, vymění betonová dlažba a zrekonstruuje se oplocení kolem areálu gymnázia.