Začátkem října byly, prozatím ve zkušebním provozu, spuštěny nové informační tabule s přehledem odjezdů městských a regionálních autobusových linek. Umístěny jsou, dočasně po dobu rekonstrukce nádražní haly, na sloupu zastřešení mezi vchody do haly - poté se přemístí na obvodovou stěnu budovy Správy železniční dopravní cesty. Malé informační panely jsou rovněž postaveny na jednotlivých odjezdových nástupištích, kde uvádí informace pro cestující o nejbližších dvou spojích. Celý systém zobrazení se bude ještě pro lepší přehlednost pravděpodobně upravovat. „Za plného provozu bude následovat výsadba stromů na parkovišti pro osobní automobily a odstavech pro autobusy a dále drobné dokončovací práce na celé ploše nového autobusového terminálu. Od začátku listopadu bude parkování osobních aut na novém parkovišti zpoplatněno. Celá investiční dotační akce by měla být i s kolaudací kompletně hotova do konce roku,“ uvedla tisková mluvčí městského úřadu Iva Blümelová.