Městský úřad v Kolíně (MěÚ) hledá nového šéfa odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všichni zájemci, kteří splňují kritéria výběrového řízení, se mohou hlásit do pátku 18. února

„Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu je možný vlastně ihned. Nabízíme jedenáctou platovou třídu, zaměstnanecké benefity, pružnou pracovní dobu, 5 týdenní dovolenou, 3 dny zdravotního volna, a také prostředí našeho úřadu. Veškeré požadavky jsou uvedeny ve zveřejněném výběrovém řízení, které naleznete na našich webových stránkách. Výběrové řízení bychom chtěli stihnout ještě v tomto měsíci, aby eventuelně ten, kdo bude vybrán, mohl případně podat výpověď ze svého současného pracovního poměru,“ uvedla tajemnice MěÚ Dagmar Soukupová.

A jaká je náplň práce budoucího vedoucího? „Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast sociálních věcí a zdravotnictví, chceme, aby byla dostatečně zajištěna síť služeb pro město Kolín a zároveň poskytováno základní sociální poradenství pro všechny skupiny osob, ať už jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jde o osoby se zdravotním postižením atd. Toto bude vedoucí odboru velmi důkladně zajišťovat,“ dodala Dagmar Soukupová.

Do jeho dalších kompetencí namátkou spadá rovněž rozvoj sociálních služeb na území města, spolupráce s řadou státních i nestátních subjektů, příprava podkladů pro jednání orgánů města, příprava podkladů pro řízení grantové politiky města na úseku sociálních služeb nebo sociální péče či výkon přenesené působnosti aj.

Bližší informace naleznete zde.