Město Kolín získalo z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši zhruba 8 milionů korun na rozvoj informačních technologií. Nejpodstatnější z nich je vybudování nových webových stránek, včetně redakčního systému, dále zavedení Portálu občana, rekonstrukce a obnova vyvolávacích a rezervačních systémů či inovace vnitřního intranetu pro úředníky. „Na rozhodnutí o přidělení dotace jsme čekali poměrně dlouho, asi třičtvrtě roku. Byli jsme druzí pod čarou, ale tím, že se alokace navyšovala, tak jsme dotaci získali a pokryje 90% celkových nákladů. Takže bychom se teď do toho chtěli ve velmi brzké době pustit. Během léta vyhlásíme první výběrová řízení a chtěli bychom zakázku vysoutěžit a zadat tak, abychom už příští rok jsme měli všechno v provozu,“ uvedl před několika dny tehdejší místostarosta a dnes již starosta Michael Kašpar. Velkým přínosem pro občany by měl být zejména Portál občana neboli Úplné elektronické podání - v souladu se strategií e-Govermentu České republiky. Systém elektronickou formou umožňuje přístup ke všem formulářům, možnost vyplnění žádostí z domova, rezervaci data a času jednání na úřadech, náhled do ztrát a nálezů, přístup do telefonního seznamu úřadu aj.