Kolínští radní doporučili zastupitelům schválit návrh rozpočtového opatření pro rok 2023, ti o něm budou hlasovat na prvním novoročním zasedání v pondělí 23. ledna. Změny v rozpočtovém opatření s sebou nesou navýšení příjmů ve prospěch nových investic. „Rozpočet na rok 2023 jsme dělali konzervativně tak, abychom případně mohli ještě nějaké položky v lednu přidat. A naše predikce se potvrdily,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Město ke konci roku 2022 předpokládalo na finančních účtech zůstatek zhruba 250 milionů korun. „Nakonec máme zůstatek výrazně vyšší, a to přibližně 304 620 tis., což je zhruba o 54 milionů více než jsme předpokládali. Ale to neznamená, že máme přes 54 milionů navíc. Některé části se nám jen přesunuly do nového roku, protože se například v loňském roce nestihly vyfakturovat. Počítat můžeme přibližně s částkou 40 milionů korun navíc, díky které můžeme uskutečnit další investice, které máme připraveny,“ upřesnil starosta s tím, že finanční prostřekdy budou vynaloženy zejména na opravy komunikací, sítí či vybudování pěší zóny.