Zastupitelstvo města Kolína schválilo poskytnutí finančního daru pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.  ve výši 200 000 korun. Spolek vznikl v roce 2018 s cílem vytvořit v rodném domě genmjr. Josefa Mašína v Lošanech veřejně přístupný Památník třem odbojům. Jeho prostřednictvím tak uchovat památku a odkaz Josefa Mašína a jeho rodiny, která přinesla ve 20. století velké osobní oběti v boji za vlast, svobodu a demokracii.

„Dům generála Mašína už je nějakým způsobem nějak opraven, ještě by chtěli pokračovat s opravou hospodářské budovy a příští rok expozici zpřístupnit,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Projekt pro vznik památníku vyšel ze studentských semestrálních prací na fakultě ČVUT (sešlo se celkem 22 projektů a čtyři byly dále zpracovány a obhájeny jako diplomové práce - poz. red.).

„Dnes již absolventi a architekti - pod vedením svých bývalých pedagogů Tomáše a Kláry Hradečných – na projektu pracují v ateliéru IXA. Předmětem obnovy a realizace Památníku tří odbojů bude celý areál statku, sestávající z rodného domu generála Josefa Mašína, pietní zahrady a trvalé expozice s provozním zázemím v části hospodářské budovy,“ uvádí spolek Mašínův statek. Bližší info k záměru projektu včetně vizualizace naleznete zde.