V březnu loňského roku vedení města Kolína zveřejnilo metodický postup, jak a kam nahlásit „odložené“ nepojízdné vozidlo na pozemní komunikaci či veřejné zeleni. Vozidla bez platné STK a vraky zbytečně blokují parkovací místa, není divu, že nejsou – li majiteli odstraněna, postupuje město formou odtahu. Tato vozidla pak končí na odstavné ploše v ulici Na Přesypu a v konečném důsledku mohou být vydražena či v případě vraků zlikvidována (viz metodický postup)

K odtahu vozidla město přistupuje i v případě blokového čištění, kdy majitel své auto zapomněl přeparkovat a překáží čistícímu vozu v cestě.  V souvislosti s tím radnice hledá službu na odtah vozidel.

„Předmětem veřejné zakázky je provádění odtahů silničních motorových vozidel na území města Kolína a jeho příměstských částí. Odtah bude proveden v případě, kdy vozidlo tvoří překážku v provozu na pozemních komunikacích, dále v případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu o dočasném zákazu stání silničních vozidel, dále v případě autovraků. Provozovatel musí disponovat vhodnou odtahovou a další technikou, zejména speciálním odtahovým vozidlem vybaveným hydraulickou rukou,“ stojí v obsahu veřejné zakázky na stránkách města.

Zájemci měli čas k podání nabídky nejpozději k dnešnímu dni (23. února) do deváté hodiny ranní.