Vedení města chystá rekonstrukci Kmochova domu č.p. 50 v Kutnohorské ulici. V současné době je bývalý příbytek zásmuckého rodáka, kapelníka Františka Kmocha a jeho rodiny prázdný. To by se však v dohledné době mělo změnit. „Bavme se o příštím roce a samozřejmě to bude na více etap. Úprava interiéru potrvá asi déle,“ uvedl starosta Vít Rakušan. A jaký život se znovu do domu vnese? „Měla by tam být samozřejmě expozice, týkající se Františka Kmocha. Dále výstavní síň v prvním patře, kterou by bylo možné používat k menším koncertům nebo výstavám a zázemí např. kavárna, kde by si lidé mohli posedět,“ doplnil starosta. Dle dalších informací, které sdělil místostarosta Michael Kašpar, by v domě měla mít své nové sídlo i kancelář Městské hudby Františka Kmocha a další tři blíže nespecifikované kanceláře. „Z hlediska zdrojů financování bychom chtěli zažádat o dvě dotace – uvidíme, která bude pro nás výhodnější. Jedna z nich bude z Operačního programu Životního prostředí na energetické úspory - na výměnu oken, střechy, prostě na snížení energetické náročnosti budovy a ta druhá by měla být v rámci dotace na brownfieldy,“ dodal místostarosta.