Již 56. ročník tradičního mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín se letos konal ve dnech 6. - 9. června. Vyšlo jak počasí, tak program, který nebyl ničím narušen. „Proběhlo společné sezení se zástupcem Odboru kultury MěÚ v Kolíně, se zástupci Městské hudby Františka Kmocha atd., kdy jsme průběh festivalu zhodnotili a vlastně se k nám nedostala prakticky žádná negativní reakce, žádné excesy – vůbec nic za celý víkend,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Program byl i letos velmi bohatý - kromě dechových orchestrů přijali pozvání i hosté jako David Koller, Kolínský Big Band s Erikou Stárkovou, Ivan Mládek a Banjo Band či Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A na kolik uspořádání festivalu vyjde? „Rozpočet celého Kmochova Kolína je zhruba 3,6 milionu korun, s tím, že na té příjmové stránce jsou sponzorské dary ve výši přes 1 milion korun, dále dotace od Středočeského kraje přibližně ve výši 250 000 Kč a od Ministerstva kultury ve výši 180 000 Kč. Nedílnou součástí je i mimofinanční podpora od sponzorů, která dělala v úhrnu okolo 200 – 300 000 Kč. Jedná se například o poskytnutí limonád, pečiva či příspěvek na výtisk zpravodajů,“ doplnil starosta.