Původní stará farní škola a zvonice v areálu chrámu sv. Bartoloměje prochází další fází úprav. Tentokrát se jedná o vybavení interiérů v podobě instalace technických zařízení a interaktivních expozic. Radnice ve výběrovém řízení vybrala animační studio KLUCIvespolek, s.r.o. „Firma může s vybavováním interiéru začít, s tím, že termín reálného vyhotovení je dán do konce června roku 2019, takže na to mají přibližně tři čtvrtě roku. V současné době zde ještě probíhají stavební práce,“ uvedl dosavadní místostarosta Michael Kašpar.