Dnes, v pátek 25. února 2022, mimořádně zasedala Bezpečnostní rada města Kolína za účasti vedení města, složek Integrovaného záchranného systému, Oblastní nemocnice Kolín, Českého červeného kříže a vedení Toyoty, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

V důsledku vyhlášené mobilizace ukrajinských občanů a očekávaným přílivem uprchlíků z válkou zasažených oblastí je nutné diskutovat otázky pomoci a případné kroky nezbytné ke zvládnutí očekávané migrační vlny.

Rada města Kolína a Zastupitelstvo města bude projednávat poskytnutí finančního daru 500 tisíc korun na humanitární pomoc Ukrajině.

Občané, kteří chtějí přispět na pomoc Ukrajině, mohou zaslat finanční dar prostřednictvím těchto charitativních organizací: Člověk v tísni, Charita Česká republika, Paměť národa, Adra, Český červený kříž.

Na Kolínsku je, dle dostupných dat, legálně zaměstnáno cca 2 tisíce Ukrajinců, z nich dvě třetiny tvoří zaměstnanci společnosti Toyota, která je připravena v případě potřeby poskytnout potřebné ubytovací kapacity.

Město Kolín rovněž pracuje na vytipování vhodných prostor ve svém vlastnictví, které bude možné využít pro ubytování rodin válečných uprchlíků.

Potřebu zajištění ubytovacích kapacit řeší v souladu s postupy Středočeského kraje a MVČR.

Pomoci můžou všichni: Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním, lze posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV: ubytovaniukrajina@suz.cz.

Občané Ukrajiny, kteří přicestují do Kolína a potřebují pomoc, se mohou přímo obracet na Obvodní oddělení Policie České republiky, Kutnohorská 180, tel. +420 974 874 710, email: ko.oo.kolin@pcr.cz.

Důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině jsou zveřejněny na webu MVČR.

MVČR zřídilo infolinku +420 974 801 802, kde mohou občané Ukrajiny získat praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i e-mailová adresa ukrajina@mvcr.cz.

V souvislosti s dotazy občanů týkající se městských úkrytů civilní ochrany odkazujeme na webové stránky města, kde jsou tyto informace detailněji popsány.

Prosím, nevěřte dezinformacím, sledujte web MVČR.

Vývoj situace nadále sledujeme a o všech změnách Vás budeme neprodleně informovat.