Začátek školního roku plný radosti a očekávání z nového prostředí i kolektivu zažívají zejména prvňáčci. V Kolíně máme celkem osm základních škol (ZŠ Bezručova, ZŠ Kmochova, ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Lipanská, ZŠ Masarykova, ZŠ Mnichovická, ZŠ Ovčárecká, ZŠ, MŠ a Praktická škola Kutnohorská) a jednu v základní školu v Kolíně - Sendražicích. Ve čtvrtek 1. září poprvé do školních lavic v kolínských školách zasedlo 456 prvňáčků. Nově jsme přivítali i ukrajinské děti ve speciálně zřízených učebnách.

„Po dohodě se Středočeským krajem jsou pro děti ukrajinských uprchlíků otevřeny separátní třídy. Jedna část se nachází v prostorách Střední průmyslové školy a druhá část je na Šťáralce. V rámci prvního stupně - to je od první do páté třídy - je zapsáno celkem sto dvanáct dětí a v rámci druhého stupně od šesté do deváté třídy je jich zapsáno devadesát čtyři,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Ukrajinské děti starší šesti let musí dle platných českých zákonů zahájit povinnou školní docházku nejpozději po devadesáti dnech od získání povolení k pobytu (výjimka dle Lex Ukrajina). Rodiče pětiletých předškoláků by měli pamatovat na povinný předškolní rok v mateřské škole. Pro „školkové“ děti z Ukrajiny město Kolín už na jaře zorganizovalo vedení dětských skupin jako alternativu k běžným mateřským školám, jejichž kapacita je zcela naplněna „našimi“ dětmi.