Vedení města opět získalo finanční podporu pro letošní rok z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Loni a předloni Kolín získal cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace ve Středočeském kraji.

A úspěch s sebou přináší peníze v podobě dotací na obnovu historických budov. „Koeficient aktivity, který ministerstvo hodnotí – což je kvalita programu - máme jedna, což je ten nejvyšší. Bylo nám přiřknuto 1,97 milionů korun. Naposledy jsme z programu opravovali například dveře radnice nebo v posledních dvou letech střechu Žerotínského paláce,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Projektové záměry, které má město připravené k dalšímu zvelebení památkové zóny zahrnují např. restaurování druhých radničních dveří, restaurování omítek v zámecké kapli Panny Marie, opravu části parkánové hradby za muzeem Pravěku či do budoucna plánované opravy historických fasád v atriu radnice.

O finanční grant mohou rovněž žádat, za splnění předem daných kritérií, církevní subjekty a fyzické osoby. Římskokatolická církev připravila projekt pro rekonstrukci domu č. p. 17 (pozn. bývalý dům bratrů Kamarýtů) zahrnující  výměnu podlah a odstranění nadměrné vlhkosti či pro dům č. p. 25 a č. p. 100 (zvonice) v ulici Brandlova. Od fyzických osob přišla pouze jediná žádost na rekonstrukci výplně oken, dveří a komínu u domu č. p. 90 na Karlově náměstí. Při rekonstrukci objektů lze získat dotaci ve výši až 50 % nákladů, při restaurování dokonce celých 100 %.