Historické domy v ulici Na Hradbách č. p. 124 a 125 (bývalý Rabínský dům a židovská radnice) město odkoupilo zhruba před dvěma lety. V mezidobí byly prostory vyklizeny, zabezpečeny a vyčištěny od náletové zeleně. Nyní je čekají odborné průzkumy.

„V jarních měsících by tam měly probíhat průzkumy – stavebně historický a restaurátorský a následně bychom zadali projektovou dokumentaci, která by měla vést ke kompletní opravě. Rekonstrukci bychom chtěli financovat ideálně z Norských fondů, které nám v tuto chvíli připadají nejvýhodnější a s největší šancí na úspěch,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Za veškeré průzkumy, studie a navazující projektovou dokumentaci město odhadem zaplatí 3 až 4 miliony korun. Obnovené pamětihodnosti město do budoucna plánuje přidat do židovského prohlídkového okruhu a tak zpřístupnit veřejnosti.