DĚJINY VEIGERTOVSKÉHO DOMUlink
30.01.31.12.
Stálá expozice se zaměřuje jednak na historii domu, jednak prezentuje i neuvěřitelně bohaté archeologické nálezy, které byly objeveny při rekonstrukci objektu. Expozice seznamuje s historickým a stavebním vývojem domu od 13. století do současnosti. Archeologické nálezy pocházejí z let 2014 – 2015.  Nově otevřenému sklepení dominuje model, který přibližuje podobu domu na počátku 19. století. Veigertovský dům na kolínském Karlově náměstí, sídlo Regionálního muzea v Kolíně, byl postaven ve druhé polovině 13. století. V letech 1494 - 1499 byl jeho majitelem Jakub Krčín st. z Jelčan, děd rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům převzal městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis, který uskutečnil i významnou barokní přestavbu budovy. V letech 1757 - 1858 byl dům majetkem členů bohaté rodiny Veigertovy. Do dnešní pozdně klasicistní podoby byl přestavěn v roce 1863 obchodníkem Josefem Turnauem. Od 30. let 20. století v něm sídlilo muzeum, budova byla ale na počátku 80. let vyřazena z provozu a snaha o rekonstrukci narazila po roce 1989 na vleklé majetkové spory, které se podařilo vyřešit až v letech 2012-2013. Středočeský kraj následně objekt s využitím evropských fondů zrekonstruoval a dostavěl. Od roku 2016 tak může opět sloužit jako sídlo kolínského muzea.