Aktuality

Ve středu 3. března došlo na základě rozhodnutí Krizového štábu Oblastní nemocnice Kolín (ONK) k vyhlášení stavu Hromadného p ...
Comments_counter 0
Očkování proti onemocnění COVID-19 bylo v kolínském očkovacím centru zahájeno v pondělí 8. února. Od té doby zdravotníci poda ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala dodavatele na rekonstrukci komunikace v ulici Kolínská v Sendražicích. „Obdrželi jsme celkem dvanác ...
Comments_counter 0
Na základě jednání vlády z pátku 26. února dle Usnesení č. 200 - Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ...
Comments_counter 0
Zastupitelé na únorovém zasedání schválili bezúplatný převod pozemků parc. č. 2246/25 a 3039/1 včetně staveb, v katastrálním ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 2/27/21
Vedení města opět získalo finanční podporu pro letošní rok z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace ...
Comments_counter 0
Jak jsme již před časem informovali, staré betonové hřiště v Čechových sadech nahradí parkoviště. Rada města Kolína oslovila ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala dodavatele na tisk Zpravodaje města Kolína na další dva roky. Stala se jím firma Typos, tiskařské z ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína oslovila firmy pro zhotovení zakázky malého rozsahu zahrnující dodání a montáž malého nákladního výtahu pro ...
Comments_counter 0
Portál občana města Kolína s sebou od února přináší nový způsob platby poplatků a pokut. „Platební portál jsme rozšířili o mo ...
Comments_counter 0