Aktuality

Chcete – li pomoci lidem „na ulici“, kteří v posledních dnech zakoušejí příchod prvních mrazů, zapojte se do sbírky teplého o ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku města č. 09/2019, o místním poplatku z pobytu, reagující na legislati ...
Comments_counter 0
Vánoční trh, který se každoročně pořádá na Karlově náměstí, proběhne ve dnech 10. – 14. prosince v prodlouženém čase od 10 ho ...
Comments_counter 0
V pondělí 9. prosince 2019 od 15 hodin proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín poslední za ...
Comments_counter 0
O víkendu 7. - 8. prosince se na Kolínské řepařské drážce konají tradiční Čertovské jízdy. Na sendražickém nádraží malé návšt ...
Comments_counter 0
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se ve čtvrtek 5. prosince uskuteční tradiční Mikulášské jízdy autobusem Městské ...
Comments_counter 0
Přijďte se příjemně naladit vánoční zpěvohrou Jaroslava Křičky ČESKÉ JESLIČKY. Pásmo vánočních příběhů s použitím ilus ...
Comments_counter 0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně pořádá adventní posezení s hudbou a tancem. Akce je určená zej ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila firmu, která podala nejnižší cenovou nabídku na realizaci sportovní haly v Borkách. Ze šesti zasl ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína, které se inspirovalo dobrou praxí z Mnichova Hradiště, podpořilo práci městských strážníků formou použit ...
Comments_counter 0