Aktuality

Výstavba obchodního centra u Průmyslové zóny Kolín – Ovčáry je již v plném proudu. Investor (RP Ovčáry s.r.o.) získal v minul ...
Comments_counter 0
Kuličková dráha na Centrálním dětském hřišti v ulici Rimavské Soboty, kterou vyhotovila firma PARECO s.r.o za vítěznou cenu 6 ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 10/11/19
Město Kolín pokračuje v inventarizaci městských stromů a stromových skupin. Inventarizaci povede a dokončí firma Save trees s ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo páté rozpočtové opatření pro letošní rok, do příjmové stránky se promítl např. prodej p ...
Comments_counter 0
Kolínský okrašlovací spolek je nové uskupení, které se v duchu svého motta „Život s přírodou i ve městě“ snaží věnovat zejmén ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína se rozhodlo po sedmi letech opět vydat tištěný „Průvodce pro občany města Kolína“. Do tisku se dostal min ...
Comments_counter 0
Na dvoudenní odbornou stáž u hasičského sboru chemického parku Chemelot nedaleko Maastrichtu vyrazili koncem září hasiči ze H ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/4/19
Od 1. října začal platit nový ceník nájemného a poskytovaných služeb na hřbitovech, které spadají pod Správu veřejných pohřeb ...
Comments_counter 0
Město Kolín připravuje další architektonicko-výtvarnou soutěž. Výherní dílo by mělo být postaveno na vršku či v okolí kopce N ...
Comments_counter 0
V pátek 13. září proběhl Den požární bezpečnosti, který za účelem propagace požární ochrany vyhlásila Česká asociace hasičský ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/2/19