Jiří (možná) z Poděbradlink
15.05.15.11.
Cílem výstavy v Polabském muzeu Poděbrady je snaha zachytit životní příběh Jiřího z Poděbrad v celé jeho různorodosti. Ve výstavě bude představena celá řada předmětů, spojených s touto významnou osobností českých dějin, které se dostávaly do muzejních sbírek poděbradského muzea v průběhu jeho více než stoleté existence. Návštěvníkům budou prezentovány obrazy, pohlednice, numismatika, fotografie, literatura a mnoho dalších sbírkových předmětů, ale dojde i na karikatury s tématikou Jiřího z Poděbrad. Největší atrakcí však budou exponáty spojené s Jiřím z Poděbrad zapůjčenými ze sbírek Správy Pražského hradu.

Po stále expozici „Památník krále Jiřího z Poděbrad“ umístěné na zámku v Poděbradech, tak nová sezónní výstava umístěná v budově muzea, jen podtrhne poděbradský jubilejní rok o další zajímavý turistický cíl.