Dějiny Kolína od středověku do poloviny 19. stoletílink
26.01.31.12.
Srdečně Vás zveme na otevření nové stálé expozice DĚJINY KOLÍNA od středověku do poloviny 19. století. První část STÁLÉ EXPOZICE ve Veigertovském domě přibližuje dějiny královského města Kolína od jeho založení v polovině 13. století do poloviny 19. století. Vystaven je početný soubor památek z muzejních sbírek, které mají přímý vztah ke kolínským dějinám. Řada předmětů je VYSTAVENA POPRVÉ, a tak byla veřejnosti téměř neznámá. Náročná příprava expozice zahrnovala i restaurování desítek exponátů zejména z oblasti VÝTVARNÉHO UMĚNÍ a UMĚLECKÉHO ŘEMESLA. Z vystavených předmětů můžeme jmenovat například nedávno objevenou gotickou sochu Madony z kostela Všech svatých, zlomky renesančního epitafního oltáře Šimona Šilhánka z Choustníka, renesanční korpus ukřižovaného Krista z kaple kolínského zámku, soubor barokních obrazů a soch ze zdejších kostelů, součásti vybavení měšťanských domácností, pozoruhodné předměty připomínající místní sbor ostrostřelců a velkou část rozsáhlé sbírky kolínských cechovních památek ze 17. - 19. století.
Expozici doplňují faksimile archiválií, z nichž upoutává pozornost zejména listina českého krále Přemysla Otakara II. z roku 1261 s NEJSTARŠÍ DOCHOVANOU ZMÍNKOU o městě.
Vystavené historické předměty doprovázejí rekonstrukční modely nejvýznamnějších památek a VELKÝ MODEL MĚSTA v podobě z počátku 18. století, který doplňuje multimediální projekce, přibližující šest hlavních tematických okruhů z dějin středověkého a raně novověkého Kolína.
Vznik expozice finančně podpořili Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR a Město Kolín.