Město v současné době dokončilo projekt pro výstavbu nového pavilonu se čtyřmi odbornými učebnami pro Základní školu Bezručova a Základní školu Masarykova. Jedná se o investiční akci v celkové hodnotě cca 25 milionů korun včetně vybavení, přičemž devadesát procent nákladů bude hrazeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. V příštích týdnech je plánováno vypsání výběrového řízení na zhotovitele. První stavební práce by měly být zahájeny po Novém roce. Provoz školy nijak neovlivní. Rozsáhlých úprav a výstavby odborných učeben se v příštím roce dočkají i Základní škola Kmochova a Základní skola Mnichovická, ovšem za provozu. „U zbývajících dvou škol na projektové dokumentaci stále pracujeme. Jedná se o půdní vestavbu s výtahem pro ZŠ Kmochova a o nástavbu s výtahem pro ZŠ Mnichovická. Konkrétní organizaci stavby a částečná omezení provozu škol budeme řešit s konkrétními řediteli daných škol. Všechny tři projekty splňují princip bezbariérovosti a celkové náklady činí přibližně 80 milionů korun. Nové učebny jsou určeny pro přírodovědné a technické obory,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.