Základní škola Mnichovická neboli „pětka“ U Kostelíčka si v příštím roce přilepší třemi novými odbornými učebnami a poradenským pracovištěm. Vzdělávací proces tak bude obohacen o moderní vyučovací technologie, díky nimž se zavede interaktivní výuka. „Vysoutěžili jsme firmu na realizaci nástavby odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62. Zakázku vyhrála firma BFK service a.s. za cenu 17 690 000 bez DPH. Smlouvu podepíšeme co nejdříve, neboť vyhotovení zakázky je v rámci dotačních podmínek omezeno do února příštího roku,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Nově přistavená část budovy poskytne zázemí pro učebny technických a řemeslných činností, jazykovou a počítačovou učebnu, ale i pro školní poradenské pracoviště. Přibude i bezbariérová toaleta, výtah a celkově se navýší kapacita stávajících toalet, a to vzhledem k navýšení kapacity budovy. Projekt je spolufinancován z dotací EU.