Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Rada města Kolína schválila dodavatele na zhotovení šesti autobusových přístřešků. Stala se jím firma Streetpark s.r.o. Přístřešky budou instalovány na zastávkách „Plavecký stadion 1“ a „Gymnázium 1“ v Masarykově ulici, „Výfuk 1“ v ulici Na Výfuku, „Zálabí Lékárna 1“ v ulici Antonína Kaliny, „Na Lou ...
Comments_counter 0
V prvním červencovém týdnu začala společnost PARECO s.r.o. s realizací kuličkové dráhy na Centrálním dětském hřišti v ulici Rimavské Soboty. Dle smlouvy by kuličkové hřiště mělo být vyhotoveno do konce července. Zdá se však, že dojde k mírnému skluzu. „Výstavba kuličkových drah bude mít nepatrné zpo ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 8/5/19
Město Kolín dnes přivítá během ozdravného a poznávacího prázdninového pobytu, který se koná ve dnech od 27. července do 5. srpna v České republice, šestnáct ukrajinských dětí ve věku 13 – 17 let. Jedná se o podporu dětí, jejichž otcové zemřeli nebo utrpěli těžká zranění při obraně své země v protite ...
Comments_counter 0
Město Kolín obdrželo od paní Hany Bošinové z Prahy dar v podobě obrazu chrámu sv. Bartoloměje od malířky a pedagožky Jožky Kraťochové (1889 – 1978), která v Kolíně dlouhodobě působila. Obraz je umístěn v galerii města a jeho současná hodnota je dle odborného posudku oceněna částkou 10 000 Kč. „Paní ...
Comments_counter 0
Městský úřad v Kolíně prochází částečnou reorganizací odborů a v některých případech navyšuje i počet pracovních pozic. Veškeré úpravy by měly v konečném důsledku vést k větší akceschopnosti a fungování dotčených odborů a oddělení. Změna se od 1. srpna dotkne například Odboru regionálního rozvoje a ...
Comments_counter 0
Vysoká zadluženost nájemníků v městských bytech, kteří v konečném důsledku čelí žalobě na vyklizení, je již minulostí. Město s lidmi ve finanční krizi systematicky pracuje a rovněž se opírá o jasná pravidla pro uzavírání nájemních smluv dle Směrnice č. 28/2019, čímž eliminuje přidělení bytů rizikový ...
Comments_counter 0
Počátkem letošního roku se kolínská radice prostřednictvím internetové ankety dotazovala občanů, jaký mají názor na používání pyrotechniky v obci. Hlasování o tom, zda petardy, rachejtle a dělobuchy v Kolíně omezit či nikoliv, probíhalo do konce února a vyjádřilo se přes 700  autentických hlasů. Čes ...
Comments_counter 0
Investor a současně majitel Radimského mlýna i pozemku od mlýna až k lávce přes řeku Labe, kterým by dle aktuálního vypisu z katastru nemovitostí měla být společnost Residence u Radimského mlýna s.r.o., se chystá v příštím roce na tomto místě realizovat svůj projektový záměr. Nejdřív však musí zprac ...
Comments_counter 0
Společnost O2 Czech Republic, a.s. před časem představila v Kolíně - jako v prvním městě v České republice - mobilní síť 5G. „Sítě páté generace nabídnou odezvu do deseti milisekund, což je až desetkrát méně než u dosavadních technologií. Právě nízká odezva je klíčová pro rozvoj řešení pro průmysl, ...
Comments_counter 0
Od ledna roku 2020 pod Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně začne fungovat zcela nové oddělení správy městské zeleně. Jeho vznik odsouhlasila Rada města Kolína. Jak název napovídá, hlavní náplní oddělení bude zejména správa veškeré zeleně na veřejném prostranství, ale t ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 7/29/19
V pondělí 24. června byla na zasedání Zastupitelstva města Kolína do funkce první místostarostky města Kolína zvolena Mgr. Iveta Mikšíková. V jakých záležitostech se na ni mohou kolínští občané obracet a jaké odbory bude mít ve své gesci? „Měla bych mít na starosti dva nově vznikající samostatné odb ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 7/20/19
Po mnoha letech jednání pravděpodobně dojde k výkupu komunikace a infrastruktury Na Spálence od developera do vlastnictví města. „Poslední dvě jednání s majitelem panem Třešňákem proběhly v tomto roce v lednu nebo v únoru. Pan Třešňák přišel s nabídkou, že nám pozemky prodá za 350 Kč/m2 včetně infra ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 7/26/19
Rada města Kolína schválila záměr prodat část volného pozemku o rozloze 2,71 ha v Průmyslové zóně Kolín – Ovčáry, která se rozprostírá přibližně 4 km severně od centra města v místě s dobrou dopravní obsluhou a napojením na mezinárodní dopravní síť. V průmyslové zóně o celkové rozloze 294,71 ha se n ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo pořízení dvou mobilních tzv. „smart designových toalet“, které dle lokality umístění na sobě mohou nést vhodně zvolený potisk a mají i celou řadu dalších „chytrých“ vychytávek. Pozitivní ohlasy již mají například ve Zruči nad Sázavou nebo ve Voticích na Benešovs ...
Comments_counter 0
Půlroční testování dvou City SOS hlásek od společnosti Spel, a.s. - aktuálně umístěných na parkovišti u nádraží a u lávky na zálabské straně - je ukončeno. Ponechá si město hlásky i nadále? „Proběhlo hodnocení v rámci Bezpečného Kolína s městskou policií i s policií ČR a všem se to řešení líbí. Nám ...
Comments_counter 0
Na parkovišti před vlakovým nádražím jsou k vidění místa s vodorovným dopravním značením a zakrytými dopravními značkami. Pro koho je vyhrazená parkovací kapacita určena? „Po předběžné domluvě jsme počítali s tím, že by stání využívala Správa dopravní železniční cesty (dále SŽDC) a Česká pošta pro s ...
Comments_counter 0
Město Kolín i v letošním roce vyhlásilo fotografickou soutěž pro studenty základních, středních a vysokých škol, tentokrát na téma „Kouzlo stáří“. „Může se zdát, že to bude prvoplánově focení seniorů – babiček a dědečků, ale zaměřili jsme se i na možnost uchopit stáří zeširoka. Je na každém, jestli ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/10/19
Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Kolína se předložil návrh na schválení čtvrtého rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019, jehož součástí bylo i financování obnovy městských památkových rezervací. V současné době totiž město připravuje zadávací řízení na kompletní rekonstrukci stře ...
Comments_counter 0
Nový poskytoval městské hromadné dopravy by měl současného provozovatele Arriva Východní Čechy, a.s. vystřídat v únoru roku 2020. Město se tedy v současné době zabývá nejen blížícím se přechodem MHD pod nového dopravce, ale rovněž řeší otázky týkající se doběhu stávající smlouvy (nabídky na zajištěn ...
Comments_counter 0
Provoz v Sokolské ulici projde o prázdninách zásadní změnou – komunikace bude zjednosměrněna, a to v místě od sokolovny směrem k zámeckému pivovaru a Pekařství Jan Hankovec. „Pokud byste chtěli jet od pivovaru směrem k sokolovně, tak tam už neprojedete. Vjeli byste do protisměru. Pod parkovištěm a v ...
Comments_counter 0
Vedení města vybralo zhotovitele zakázky na rozšíření komunikace K Vinici. „Vítěznou firmou se stala společnost Dopravní stavby Bohemia s.r.o. Splnila všechna kritéria, takže pokud podepíše smlouvu, což předpokládám, že ano, tak nastoupí v brzké době. Celkové náklady na vyhotovení zakázky činí 2.881 ...
Comments_counter 0
Rekonstrukce objektů v areálu kostela sv. Bartoloměje - tj. zvonice, stará škola, kostnice, části hradební zdi a parkánu pokračují. Termíny vyhotovení jednotlivých prací se však ze zcela objektivních důvodů posouvají. „Nejprve jsme měli po dobu tří měsíců nařízený archeologický průzkum. Dále se prod ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.