Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Dnes od 8 hodin budou v Ovčárecké ulici zahájeny rekonstrukční práce a pokládka "tichého asfaltu", a to v úseku od světelné křižovatky Na Louži po silniční nadjezd nad železniční tratí. Práce bude provádět společnost EUROVIA CS, a.s., investorem akce je Krajská správa a údržba silnic. Jak uvádí tisk ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 8/3/17
V některých městech se potýkají s krádežemi květinové výzdoby. Zda jde o problém, který se týká i Kolína, na to odpověděl starosta Vít Rakušan. "Když jsme umístili nové květinové pyramidy na Zálabí za Masarykův most, hned druhý nebo třetí den z dolního patra pyramidy nějaký květináček zmizel. Ale na ...
Comments_counter 0
Na plátna kin se díky digitalizaci vrátí dnes první celovečerní film Miloše Formana Černý Petr, který se v roce 1963 natáčel v Kolíně. Obnovená premiéra bude promítána nejprve na letošním 74. mezinárodním festivalu nejlepších digitálně restaurovaných filmů v italských Benátkách. "Česká premiéra se u ...
Comments_counter 0
Ve středu 26. července od 17 do 20 hodin se bude konat další z pravidelných letních Otevřených ulic, tentokráte s podtitulkem Bosá. Zájemci se sejdou na stejném místě jako v případě minulé akce, tedy u lávky přes řeku Labe na zálabské straně. Tentokráte se návštěvníci mohou těšit na  hudební seskupe ...
Comments_counter 7 Comments_counter_lastcomment 7/29/17
Kolínská radnice vyhlásila výběrové řízení na energetika města, který bude mít na starosti oblast energetické politiky města, bude dohlížet na její dodržování a na činnosti dle dokumentace energetického managementu. Bude tvořit energetické plány, hledat úspory energií, konzultovat přípravy investic, ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 7/27/17
V pořadí dvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 24. července od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Mimo nutných procedur a dotazů a připomínek občanů na na začátku a diskuze a připomínek zastupitelů na konci zasedání, ...
Comments_counter 0
Město Kolín se dostalo do finále celorepublikové soutěže Chytrá města pro budoucnost, která se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétně město uspělo s chytrým pakováním a on-line aplikací, prostřednictvím které je možné za parkování zaplatit nejen ...
Comments_counter 0
Dosud neznámý vandal (nebo vandalové) si před několika dny vzali "do parády" plastiku předního českého konstruktivisty Jana Kubíčka (‡ 2013), která byla na Husově náměstí odhalena 25. července 2016. Realizace díla Jana Kubíčka se ujal známý architekt Zdeněk Fránek, výrobu zaplatil a zrealizoval sběr ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 7/22/17
Týden uplynul a ve středu 19. července od 17 do 20 hodin proběhne další ze letních Otevřených ulic. Tentokrát s podtitulem Lávková a bude se konat opět u řeky Labe, jen na jiném místě, než minulé akce. Stačí přejít lávku z Kmochova ostrova směrem na Zálabí. "Místo, kde vznikaly a vznikají nejkrásněj ...
Comments_counter 15 Comments_counter_lastcomment 7/20/17
Město Kolín v minulém týdnu získalo dotaci ve výši 8,1 mil. korun z Integrovaného operačního programu (IROP) na nákup a rekonstrukci bývalé ubytovny v Legerově ulici č. p. 224. Záměrem města je přebudovat objekt na bytový dům o osmi bytových jednotkách v režimu sociálního bydlení. Útočiště by ...
Comments_counter 0
Kolínská radnice by se do čtrnácti dnů měla dozvědět, zda z Operačního programu Životní prostředí získá dotační prostředky na deset sestav podzemních kontejnerů a 2.500 velkých (240 l) kontejnerů na plast pro občany Kolína. Jde o dva separátní projekty, které již úspěšně prošly jak formálním, tak vě ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 7/18/17
Město Kolín získalo dotaci na vypracování regulačního plánu městské památkové rezervace. Zakázku vysoutěžil pražský architekt Pavel Krolák, který pro kolínskou radnici v nedávné minulosti již zpracovával územní plán. "Regulační plán městské památkové rezervace znamená regulativy ve smyslu - myslím, ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína schválilo realizaci akce "Parkovací věž pro kola", zavázalo se tak k případné finanční spoluúčasti v případě, že uspěje s žádostí o dotaci na výstavbu cyklověže. Ta by měla být plně automatická a do jejích útrob by se naskládalo až 118 kol. Dle místostarosty Michaela Kašp ...
Comments_counter 0
Ve středu 12. července od 17 do 20 hodin se bude konat další z řady letních Otevřených ulic. Jak pořadatelé již anoncovali, celé léto bude patřit řece a parkům a proto i středeční akce proběhne u Labe, a to opět na Podskalském nábřeží. Místo se nachází na zálabské straně u Labe pod Masarykovým moste ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 7/15/17
Stavební práce na novém autobusovém terminálu jsou v plném proudu. V současné době probíhá první etapa, v rámci které je rekonstruován prostor v Rorejcově ulici. Ke znovuzprovoznění této frekventované komunikace by v ideálním případě mělo dojít do konce srpna. "Jakmile bude Rorejcova ulice definitiv ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 7/11/17
Již zítra - tedy v úterý 11. července - předá město Kolín společnosti ACG Real s.r.o. staveniště bytového komplexu v Benešove ulici č.p. 637 - 641 a ulici Míru č.p. 636. Zakázka byla vysoutěžena za 14,8 mil. Kč s DPH. V den předání staveniště zároveň proběhne společná schůzka s nájemci bytového domu ...
Comments_counter 0
Město Kolín zamýšlí v Zóně 30 Rimavské Soboty zavést přednost zprava. Tato úprava by současně znamenala výrazné pročištění současného nepřehledého lesa dopravních značek. "Obecně nejde o žádnou novinku, jde o poměrně používaný prvek. Nejbližší Zóna 30 s předností zprava je například ve Velkém Oseku. ...
Comments_counter 0
Jak se zdá, jednání o supermaketu v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry je na dobré cestě. "Podle posledních informací od developerů probíhají jednání s obchodním řetězcem konstruktivně. Pokračují reálně v nějakém návrhu řešení," uvedl místostarosta Michael Kašpar. Jméno řetězce však stále odmítá prozrad ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/11/17
Pracovníci Odboru životního prostředí Městské úřadu Kolín provedli v roce 2016 celkem pět kontrol kotlů na pevná paliva umístěných v rodinných domech. Kontroly byly provedeny na základě oznámení sousedů. Všechny osoby, kterých se oznámení ze strany nespokojených sousedů týkalo, umožnilo provedení ko ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 7/4/17
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.