Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Kolínští radní odsouhlasili výši školného v mateřských školách na ročník 2009 až 2010. Nejvyšší částku - 500 Kč měsíčně - zaplatí rodiče dětí navštěvujících školky v ulicích Štítného, Kmochova, Bezručova a v Sendražicích. Méně uhradí ve školkách v ulicích Masarykova (435 Kč), Jeronýmova (430 ...
V pondělí 27. dubna se bilaterální porota tradiční soutěže Osobnost roku sešla na kolínské radnici, aby rozhodla o vítězi za loňský ročník. Po úvodních proslovech a  rozpravě, ve které někteří porotci vyzdvihovali přednosti jednotlivých nominovaných, následovalo tajné hlasování. Nepřítomným Vladimír ...
Kolínský rozpočet pro letošek počítá s útratou 4,5 mil. Kč za dopravní opatření, která mají zlepšit bezpečnost na silnicích ve městě. "Jedná se o částku na vybudování světelné křižovatky ulic Ovčárecká a Okružní, vybudování nového světelného přechodu pro chodce u 6.ZŠ a koordinace všech světe ...
Areál bývalé fary v Plaňanech se postupně proměňuje ve spolkové centrum. Minulý týden se objekt využívaný jako zázemí Dnů Evropského historického dědictví i akcí lokálního charakteru po částečné rekonstrukci otevřel veřejnosti. Občanské sdružení Plaňanští zvoníci získalo na rekonstrukci částku ve vý ...
Ačkoliv původně mělo být placené parkování v režimu parkovacího automatu v areálu zámku zavedeno neprodleně, podle vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Kolín Jiřího Jeřábka se tak stane až od 1. června Od tohoto dne budou řidiči na uvedeném místě za parkování platit sazbu 12 Kč/hod. s možností p ...
Město Kolín bude České spořitelně ručit za poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 350 mil. Kč majetkem za necelou 1 mld. korun. Zastupitelé s tím v pondělí souhlasili. Banka má zástavní právo na 698 bytů a pozemky pod nimi, nájmy z bytových a nebytových prostor a rovněž pojistky nemovitostí. Město o ...
Nájemníci z Družstevní ulice, kteří byli městem Kolín vyzváni ke koupi svých bytů, se dočkali dalšího zlevnění. Na pondělním jednání zastupitelé odhlasovali snížení ceny o 0,5 % za každý rok nad stáří domu 30 let. To v podstatě znamená, že při stáří domu 46 let se výsledná částka sníží o 8 %. Opatře ...
Představitelé města Kolína, jmenovitě hlavně bratři Plašilové, v posledních týdnech mluví v tom smyslu, že se na městském dluhu podepsala i společnost TPCA. Jak taková vyjádření automobilka hodnotí? Na to jsme se zeptali Vadima Petrova, generálního manažera oddělení Podnikové záležitosti automobilky ...
Ulice či veřejná prostranství v Kolíně by mohla být do budoucna čistější. Město se totiž na základě jednání se zástupci Okresního soudu Kolín a Probační a mediační služby domluvilo, že začne zaměstnávat na veřejně prospěšné práce odsouzené osoby. Zatím ale ve "zkušebním režimu". "Odsouzení budou zad ...
Také obecní a městské úřady na Kolínsku vyzývají občany, aby poradili hejtmanu Středočeského kraje Davidu Rathovi, které silnice II. a III. třídy jsou ve špatném technickém stavu. Ten se na veřejnost obrátil spolu s Radou kraje s cílem přednostně zajistit opravy těch komunikací, které uživatelé vním ...
Městský společenský dům v Kolíně bude od 28. dubna do 1. května hostit 2. ročník výstavy "Myslivost, rybářství a ochrana přírody". Otevřeno bude ve všední dny od 9 do 17 hodin, v den státního svátku od 8 do 12 hodin. Po celou dobu trvání výstavy budou k vidění lovecké trofeje, medaile získané za zko ...
V neděli 26. dubna končí lhůta k podání žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu nebo k podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (EP). Proto je výjimečně v tento den, což odpovídá zákonné lhůtě 40 dnů před volbami, na Městském úřadu v Kolíně zajištěna sl ...
Od 21. dubna začne platit povinnost označit dopravními značkami místa, kde obecní policie měří rychlost. Zákon sice platí od 1. ledna, ale protože strážníci dosud neznali přesnou podobu značky, měření rychlosti neprováděli. Kde bude značení umístěno v Kolíně? "Po nabytí účinnosti novelizace vyhlášky ...
Překrásné počasí svádí k dotazům, proč vlastně není otevřeno centrální dětské hřiště u kolínského akvaparku. Místostarosta Roman Pekárek to vysvětluje tím, že je nutné nechat čas na růst trávy a úpravu dřevin. Podle stavebního povolení má být stavba dokončena do 31. května. Z vyjádření Romana Pekárk ...
Obyvatelé Orebitské ulice v Kolíně pokračují ve stížnostech na chování řidičů, kteří podle jejich vyjádření nedodržují stanovenou rychlost 50 km/hod. Podle starosty Jiřího Buřiče požadují zjednosměrnění ulice a převedení dopravy do jiných ulic. Vyjádřil přesvědčení, že žádné výrazné dopravní změny n ...
Parkování na nádvoří kolínského zámku bude dočasně zpoplatněno. Jak včera uvedl místostarosta Roman Pekárek, instalace parkomatu a hrazení poplatku za parkování bude zavedeno neprodleně. Radní určili cenu 12 Kč/hod. s tím, že bude řidičům umožněno hradit poplatek i v půlhodinovém intervalu. Současně ...
Městský úřad v Kolíně začne od 2. poloviny tohoto měsíce využívat tři nové telefonní ústředny. Jedna pobočková ústředna bude umístěna v budově "pivovaru", druhá v budově "okresu" a třetí jako hlavní ústředna v budově radnice. "Cílem a smyslem bylo mít novou moderní ústřednu, která bude umět spous ...
Město Kolín občanům nabízí pomocí SMS zpráv zasílání důležitých aktuálních informací z městského úřadu na zaregistrovaná telefonní čísla. Služba bude zájemcům poskytována zdarma. Pokud má někdo o zasílání textových zpráv z městského úřadu zájem, má vyjádřit souhlas v anketě uvedené na www.mukolin.cz ...
V Kolíně byl založen Měšťanský spolek vlastníků domů. Akreditoval se u Spolkové rady Kolína a prvním předsedou spolku byl zvolen Jiří Švec a místopředsedkyní Jana Zahajská. V současné době mají zastoupení ve spolku všechny městské části se samostatnou řadou popisných čísel mimo městské části ...
Kolín se dočká dvou nových trhů. K dosavadním čtyřem, z nichž první (Velikonoční) se letos koná na Karlově náměstí už příští čtvrtek, na návrh jejich pořadatele Vladimíra Kubizňáka z Golčova Jeníkova přibudou 14. května Májový a 17. září Řemeslný. Ten se má navíc stát součástí Dnů evropského dědictv ...
Kolínský výrobce automobilů, společnost TPCA, oznámila neauditované hospodářské výsledky za rok 2008. Tržby činily 49 mld. Kč a zisk před zdaněním 1,4 mld. Kč. Firma tak dosáhla stejného zisku jako v předchozím roce. Tržby klesly o 4 % z předloňských 51,3 mld. Kč. "Přestože autoprůmysl těžce zasáhla ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.