Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

 V těchto dnech by měly být zahájeny úpravy křižovatek 1) Jaselská - Žižkova - Legerova (u Žertovy vily) a 2) Jaselská - Bezručova - Riegrova (u světelného přechodu). V prvním případě úpravy provede firma Geosan Dopravní stavby za 5 mil. 641 tis. 253 Kč a v druhém případě firma Tannaco za 2 mil. 631 ...
  „Chtěl bych se omluvil občanům, kteří jsou nějakým způsobem zatížení intenzivní výstavbou v lokalitě Pod Vodárnou. Samozřejmě, klimatické podmínky, které v letošním roce nejsou příliš přívětivé k tomuto projektu, se výrazně podílí na znepříjemňování života lidí, kteří bydlí v okolí. V současné dob ...
 V roce 1994 město od Ministerstva financi obdrželo návratnou půjčku ve výši 10 mil. Kč, jejíž účelem mělo být poskytování půjček občanům, kteří se rozhodli vylepšit si bydlení. Do deseti let bylo město povinno obnos vrátit a tak se také v roce 2004 stalo.  „V průběhu tohoto volebního období zast ...
Na minulém zasedání Zastupitelstva města Kolína padl dotaz, týkající se nutnosti zřídit v kolínském sídlišti novou provozovnu České pošty, a to zejména v souvislosti s již brzkým vznikem 560 nových bytů v lokalitě U Vodárny. Na včerejším zasedání zastupitelstva seznámil přítomné místostarosta Jiří B ...
Za účasti zástupců Středočeského kraje a Města Kolína se ve čtvrtek 23. března konalo slavnostní zahájení provozu Střediska respitní péče pro děti s kombinovaným postižením a děti trpící autismem, středisko zřídilo občanské sdružení Volno. Od pátku byl do provozu uveden denní stacionář, do několika ...
V pondělí 20. března se u památníku na budově Obchodní akademie v Kolíně konal tichý pietní akt u příležitosti čtyřiašedesátého výročí smrti kolínského rodáka, štábního kapitána in memoriam podplukovníka Václava Morávka, který 21. března 1942, po marném útěku před pražských gestapem, otočil hlaveň p ...
Kolínští radní schválili návrh na přidělení zakázky zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu zámku v areálu „Zámek - pivovar“ v Kolíně a dále na přidělení zakázky zpracování projektové dokumntace na přístavbu jižního křídla předzámčí - tzv. purkrabství - v témže areálu. V ...
Volnočasové aktivity, které začíná provozovat občanské sdružení Prostor, nebudou přesunuty do objektu v Bezručově ulici, řekl to místostarosta Jiří Buřič s tím, že pro tuto myšlenku by nenašel dostatečnou podporu u většiny radních. Pro aktivity primární prevence a nízkoprahové zařízení pro mládež se ...
Jak se zdá, rekonstrukce Karlova náměstí je za dveřmi. Radní se netají úmyslem, začít se stavebními pracemi co nejdříve, aby dílo mohlo být dokončeno ještě v letošním roce. Této myšlence jsou připraveni obětovat dokonce i letošní ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb, Kmochův Kolín. Jako ...
Nespokojenost s činností kolínské městské policie, kterou se ještě donedávna netajilo vedení města, je ta tam. „Spokojení nemůžeme být nikdy, ale musíme konstatovat, že její činnost se zlepšila,“ uvedl starosta Miroslav Kaisler. „Bohužel, naše městská policie minimálně z padesáti procent supluje čin ...
Příznaky duševních poruch a jejich zvládání v rodině, tak se jmenuje přednáška, která se v Městském společenském domě v Kolíně bude konat v úterý 21. března od 16:30 hod. Akci pořádá občanské sdružení ŠELA a celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, obecně prospěšná společnost Sympathea. ...
Již zítra se nejspíše rozhodne, zda mezinárodní festival dechových hudeb Kmochův Kolín se uskuteční na Karlově náměstí či nikoliv, vše totiž záleží na termínu zahájení rekonstrukce ústřední kolínské plochy. „V úterý jsme měli dlouhé jednání s panem Syrovým (pořadatelem letošního ročníku - pozn. red. ...
Rada města Kolína přijala zásady pro využití městského rozhlasu. Za prvé bude využíván pro běžná sdělení veřejného zájmu, tzn. informace z městského úřadu, Středočeské energetické, Vodosu apod., a za druhé jej bude možno využívat komerčně za úplatu. Nekomerční Informace, mající charakter věcného sdě ...
Na posledních dvou zasedáních Zastupitelstva města Kolína i na lednovém projednávání návrhu změn č. 2 územního plánu se ozývaly hlasy proti výstavbě supermarketu v lokalitě „Jaselská“, na pozemcích situovaných v těsné blízkosti III. a IV. ZŠ a sportovní haly Bios. Majitelé zmíněné lokality totiž pod ...
Rada města Kolína schválila příspěvky z kapitoly rozpočtu města vyčleněné na kulturu. Organizátoři 11. ročníku přehlídky pantomimy a pohybového divadla neslyšících Otevřeno tak dostanou 50 tis. Kč, Klub přátel Františka Kmocha na pořádání Nedělních tanečních odpolední 35 tis. Kč, Sdružení Ostrof na ...
Rada města Kolína schválila pořadí uchazečů o zakázku na úpravu křižovatky Jaselská - Legerova - Žižkova (u Žertovy vily), na prvním místě se umístila zásmucká společnost Geosan dopravní stavby, a.s., která nabídla zakázku zhotovit za 5 mil. 561 tis. 253 Kč. Žádné další firmy výběrové řízení neabsol ...
K 28. únoru 2006 evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 4.167 uchazeče o zaměstnání, z toho 2.234 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 4.306 uchazečů o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti z 8,1 % na 7,9 %. Práce byla ...
O možném ukončení činnosti Centra mládeže v budově, nacházející se v Bezručově ulici (proti I. ZŠ) diskutovali radní Města Kolína. „Máme názor takový, že pro stávající aktivity je umístění v této budově možná luxusem, objekt by mohl být využit lépe. V žádném případě to však neznamená, že by v radě b ...
Rada města Kolína si není jistá, zda kvalita služeb, které pro město zajišťují Technické služby města Kolína (TSMK), je adekvátní vzhledem k prostředkům, vynaloženým z městské kasy. V rozpočtu na letošní rok je sice počítáno se ziskem z prodeje části TSMK, nicméně podle místostarosty Jiřího Buřiče n ...
Stavba protihlukové stěny, oddělující Ovčáry od průmyslové zóny a propojky na dálnici, by se měla realizovat ještě v letošním roce. Kolín financuje přípravu stavby, o zbytek se postará stát. Místostarosta Jiří Buřič předpokládá, že zahájení stavby by mohlo proběhnout v dubnu. Protihluková stěna bude ...
Podle místostarosty Jiřího Buřiče je za snahou o oddělení Sendražic špatná informovanost, nicméně potvrdil, že oboustranná snaha řešit problémy i nadále trvá. „Je třeba sledovat rozvoj ve městě Kolíně a i to, jak dopadá na Sendražice - obrovské investice, které se letos chystají do komunikací a kana ...
Kolínský dětský tábornický klub Průzkumník oslaví 35. výročí svého založení. Slavnostní akce, pojatá jako volná akademie, se bude konat v sobotu 11. března od 17 hod. v sále na Zámecké. Zváni jsou všichni bývalí i současní členové, jejich rodiče a přátelé klubu. Na programu bude komponované pásmo ...
Na jaře bude zahájena úpravu dopravního značení, které poničila zima. V rámci těchto oprav dojde též k úpravám přechodů pro chodce zejména v okolí mateřských a základních škol. Přechody budou zvýrazněny, případně opatřeny psychologickými a mechanickými retardéry, které ny měly zpomalit dopravu. Odbo ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.