Smlouva o dlouhodobém pronájmu areálu kolínského zámku - pivovaru (kromě budov purkrabství a samotného zámku) společnosti G-Reality se možná realizovat nebude. „Protože jsme se dostali blízko k možostem čerpat jiné finanční zdroje, nechceme prozatím uzavřít žádný závazek, který by využití těchto zdrojů mohl narušit. Vedle evropských zdrojů - v souvislosti s památkovou oblastí - sledujeme i zdroje, které nepatří mezi evropské,“ vysvětlil poněkud tajnosnubně postoj Rady Města Kolína k zamýšleným investicím do areálu zámku místostarosta Jiří Buřič.

 V současné době bylo zadáno zpracování projektu infrastruktury v areálu zámku - pivovaru, které se bude realizovat bez ohledu na budoucí zdroje financování. Projekt architektonicko-stavebně-technického řešení byl památkářům již předán „Poté, kdy bude konsenzuálně přijato toto řešení na všech úrovních, pak bude rozhodnuto a způsobu čerpání finančních prostředků - zda půjde o vlastní, evropské či soukromé zdroje,“ Podle místostarosty by se památkáři mohli vyjádřit asi do měsíce.
kop